Welkom bij ADN ZorgPortaal

Geen zorgen meer over verzuim

Als werkgever krijg je steeds meer verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsomstan­dig­heden, ziekteverzuim en re-integratie. Ook je medewerkers dragen verantwoorde­lijk­heden in het gehele proces van ziekmelding tot re-integratie. Er ligt nogal wat op het bordje van zowel werkgevers als werknemers. ADN ZorgPortaal begeleidt werkgevers en werknemers bij het hele traject van ziekteverzuim en re-integratie.

Nieuwe cao per 1 april vereist actie van ondernemers

Vanaf 2007 is in de cao geregeld dat werkgevers verplicht zijn een WIA-verzekering af te sluiten voor de medewerkers. Tijdens de laatste cao besprekingen werd duidelijk dat deze regeling niet langer aansluit op de behoeften van de medewerkers in de AGF branche. Deze regeling wijzigt vanaf 1 april 2022 dan ook. Dit heeft effect op jouw verzekeringen. Belangrijk is dat je hier zelf actie onderneemt. Hoe? Dat lees je hier.


Informatie coronavirus

Vragen over het coronavirus? Klik hier voor de antwoorden op de veelgestelde vragen.


Toegespitst op jouw branche

ADN ZorgPortaal is een samenwerkings­verband tussen ADN, ADN Risk, SuperGarant Verzekeringen en SuperGarant Zorg. Door de expertise van deze partijen te bundelen, is een handig portaal ontstaan dat volledig is toegespitst op de AGF branche.

Eén aanspreekpunt

ADN ZorgPortaal staat voor duidelijke verzuimbegeleiding en een effectieve uitvoering. ADN ZorgPortaal biedt één aanspreekpunt voor arbo & verzuimbegeleiding, loondoorbetaling, re-integratie, en WIA. Daarnaast is ADN ZorgPortaal een kenniscentrum voor ziekteverzuim en re-integratie.

Wat betekent de nieuwe MKB Verzuim-ontzorgverzekering voor jou?

Het ministerie van Sociale Zaken wil dat kleine werkgevers vaker personeel in een vast dienstverband aannemen. Daarom is in samenwerking met MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars in een convenant de belangrijkste elementen van een nieuwe verzekering vastgelegd. Lees verder...


Wat zijn de voordelen?

  • Scherpe premies en tarieven
  • 100% vergoeding van interventies en spoor 2 trajecten
  • Garantie tegen UWV boetes
  • Minder administratie door één systeem, volledig web-based
  • Snelle betaling van schade
  • Eigen casemanagers & bedrijfs­artsen
  • Vast aanspreekpunt voor alle vragen over arbo & verzuim­begeleiding, loondoor­betaling en re-integratie